İngilizce Akademik Çeviri Hizmeti

İngilizce Akademik Çeviri Hizmeti
İngilizce Akademik Çeviri Hizmeti

İngilizce Akademik Çeviri Hizmeti Nedir?

Sizlere İngilizce çeviri hizmeti veren web sitemiz, İngilizce akademik çeviri hizmeti de sunmaktadır. Akademik çevirileriniz, native-speaker (anadili İngilizce -veya kaynak dil- olan) çevirmen tarafından usulüne uygun bir şekilde hazırlanıyor, gerekli Proofreading ve Yerelleştirme işlemleri sonrasında sizlere teslim ediliyor.

Bilim Dünya’sında, akademik yayınlarda kullanılan çok sayıda metin çeşidi karşımıza çıkıyor. Bunlar, sunuluşlarına ve basım şekillerine göre; bildiri, tez, bilimsel makale ve poster olarak ayrılmaktadırlar. İngilizcenin global bir dil olmasından dolayı; lisans, yüksek lisans ve doktora yapan uzmanlar, kariyerlerinde yükselmek ve bilimsel çalışmalarını Dünya’ya duyurmak gayesiyle İngilizce akademik çeviriye gereksinim duyarlar. İşte tam olarak bu sebeple, uzmanlar, İngilizce akademik tercüme hizmetine başvurmaktadırlar.

Şunu da hatırlatmakta fayda var; İngilizce akademik düzeyde çeviri her çevirmen tarafından yapılamaz. Akademik düzeyde çeviri yapabilmek için sadece İngilizce (daha doğrusu hedef dile) hakim olmak yeterli değildir. Hem Türkçe (kaynak dil) hem İngilizce (hedef dil) dillerine yüksek seviyede hakim olmak gereklidir.

Minimum Üst-B2 ve C1 seviyede bir çevirmen olmanın yanı sıra, çeviri sektöründe oldukça tecrübeli olmalıdır. Bir insanın her alanda her terminolojiye hakim olması mümkün değildir. İnsanlar robotlar gibi değildir. İngilizce akademik tercüme yapılırken mutlaka uygun bir terminoloji sözlüğünden faydalanılmalıdır. Ancak asıl marifet bu terminolojiyi doğru şekilde içeriğin çevirisine uyarlamaktır.

Ayrıca, unutmayalım; “bilgi paylaştıkça çoğalır,” bilimin Dünya’ya yayılması da diller arası tercümeyle mümkündür. Bu bağlamda, İngilizcenin de global bir dil olmasından dolayı, İngilizce akademik çeviri tartışılmaz bir öneme sahiptir.

Sizlere İngilizce akademik çeviri hizmeti sunarken, Grammarly Premium uygulamasından faydalanıyoruz ve yüzde yüz hatasız bir akademik çeviri hizmeti sunuyoruz.

Akademik Çeviri Nedir? Ve Akademik Çeviri Nasıl Olmalıdır?

Tüm alanların kendine has bir çeviri stratejisi olduğu gibi, akademik içeriklerin de diğer alanlardan farklı hususları vardır. Bu alanda hazırlanmış bilimsel içeriklerin de kendi aralarında geniş bir çeşitliliği vardır. Tıp (sağlık) alanında yazılmış metinlerden, sosyal bilimler dalının altında yer alan çeviri bilimi alanında yazılmış metinlere kadar. İşte bu sebeple, akademik içerikler her ne kadar evrensel olsalar da, aslında birbirlerinden hayli farklı olabilirler.

Akademik içeriklerin amacı ve bu içeriklerinin taşıdığı önem, bu içerikleri tercüme ederken, tercümanın ne kadar dikkat etmesi gerektiğini vurgular niteliktedir. Çünkü; hizmet ettikleri amaç sanılandan daha büyük olabilir. İşte bu sebeple, global olarak herkese hitap eden İngilizce akademik içeriklerinin tercümesinin hatasız olması elzemdir. Tıbbi bir akademik içeriği ele aldığımızda, hata payının olması dahi düşünülemez. Gözden kaçan bir çeviri hatasının, insanların canına mal olabileceği gerçeği akademik çevirinin ne kadar önemli olduğunu bize vurgulamaktadır.

Akademik içeriklerde ki dil kullanımı günlük konuşma dilinden farklıdır. Çünkü; cümle yapısı, kelimeler ve terminoloji, içeriğin yapıldığı alana mensuptur. Farklı alanlarda hazırlanan farklı içeriklerin belirli bir terminolojisi olması tercümanı sözlük kullanmaya iterken, bu durum tercümanın hız kaybetmesine neden olabilir. Ancak İngilizce akademik çevirilerde önemli olan hız değil, kalite ve doğruluktur.

Ayrıca, alanlar arasındaki farklılık, içerikte kullanılan dilin de kendine has olmasını gerektirir. Bilimsel içerikler genellikle şahsın fikri, görüşü, düşüncesi ve duygularından uzaktır. Bu uzaklık en çok hukuk, tıp, teknik ve bilimsel konularda görülse de, örneğin; sosyal bilimler ve psikoloji konuları kişisel fikirler barındırabilmektedir. İngilizce akademik tercüme sürecinde bu ayrımı iyi kavrayabilmek ve içerikleri buna uygun aktarabilmek elzemdir.

Kaliteli bir tercüme için; tercüme edilmiş içerik, anlatım bozukluklarından uzak ve akıcı bir şekilde tercüme edilmelidir. Hedef kitle tarafından kolaylıkla anlaşılabilir olması elzemdir.

Terminolojinin bağlama uygun şekilde kullanılıp uyarlandığından emin olunmalıdır. Akademik içeriklerin, hazırlanış biçimi (daha doğrusu formatı) gereği, bölümlerinin ve içeriğinin İngilizceye (hedef dile) sırasına uygun ve doğru şekilde tercüme edilmesi gerekmektedir.

Başlık, özet, yazar, anahtar kelimeler, giriş, metodoloji, bulgular, tartışma, istem ve sonuç, kaynakça şeklinde sırasına uygun şekilde tercüme işlemi yapılmalıdır. Tercüme sürecinde, hataya yer vermemek için, metnin kaynak dilini anadili olarak bilen bir tercümandan yardım istenebilir. Ayrıca, tercüman, ikilemde kaldığında veya tam olarak anlayamadığı bir kısımla karşılaştığı zaman, akademik içeriği hazırlayan yazarla iletişim kurabilir.

İngilizce Akademik Çeviri Hizmeti
İngilizce Akademik Çeviri Hizmeti

Akademik Çeviri Yapacak Olan Çevirmende Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Her çevirmende olması gereken temel niteliklerin dışında, özellikle akademik çevirinin, tercüme alanında uzman bir çevirmen tarafından yapılması gerekmektedir. Çok sayıda terminoloji içermesi sebebiyle, çevirmen terimleri bağlamına uygun şekilde kullanabilme yeteneğine ehil olmalıdır.

Her çevirmenin tercüme yaptığı alanda vukuf sahibi olması gerekir, fakat; yapılan işin bahsettiğimiz ciddiyetini düşünecek olursak, detaylı bilgi birikimi ve uzmanlık bu alanda koşuldur. Dilbilgisini (Grammar) yüksek seviyede bilmenin yanı sıra, dili yüksek seviyede akıcı bir şekilde kullanmak ve iki dili de (hem kaynak dil, hem hedef dil) anadili seviyesinde biliyor olmak akademik çevirinin temel gereksinimlerindendir.

Bizden İngilizce akademik çeviri hizmeti alırken, mutlaka yerelleştirme isteyip istemediğinizi belirtmelisiniz. Akademik çeviriler global (küresel) hazırlanır, ancak hedef bir ülke varsa belirtmelisiniz ve bu sayede usulüne uygun şekilde hazırlanır.

İngilizce Akademik Çeviri Ücretimiz Nedir?

İngilizce akademik çevirilerde “100 Kelimesi 12₺” şeklinde fiyatlandırma uygulamaktayız. Ancak bu fiyat metnin zorluğuna ve içeriğine göre farklılık gösterebilir. Mutlaka iletişime geçip fiyat ve bilgi almalısınız. Fiyatlarımız 23 Ocak 2022 tarihinde güncellenmiştir.

İngilizce Akademik Çevirinin Teslimat Süresi Nedir?

İngilizce akademik çevirinizi sipariş ederken kurulan iletişim esnasında size tahmini bir teslimat süresi sunulacaktır. Eğer iş aceleyse veya teslim edilmesi gereken bir tarih varsa bunu belirtmelisiniz. Şunu unutmayın; hız arttıkça, kalite düşer. Bu sebeple çevirmene hızlı olması konusunda baskı yapmak doğru değildir. İngilizce akademik çeviri söz konusu olduğunda; size en hızlı çevirinin değil, en kaliteli çevirinin mümkün olan en yüksek hızda teslimatının garantisini veriyoruz.


E-Posta Adresimiz: admin@ingilizcecevirihizmeti.com 

İletişim Sayfamız: İletişim